Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa sprzętu do pracowni warsztatów szkolnych, sprzętu komputerowego i mebli szkolnych w ramach projektu Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie? oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe. Joanna Obiała 2017-09-20 15:37:13 usunięcie załacznika
Dostawa sprzętu do pracowni warsztatów szkolnych, sprzętu komputerowego i mebli szkolnych w ramach projektu Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie? oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe. Joanna Obiała 2017-09-20 15:33:47 usunięcie załacznika
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2017 roku Elżbieta Daroń 2017-09-18 11:59:43 edycja dokumentu
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za I półrocze 2017 roku Elżbieta Daroń 2017-09-18 09:05:37 dodanie dokumentu
Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Łukasz Kwiatkowski 2017-09-15 15:43:42 edycja dokumentu
Joanna Narożniak-Zygaj 2017-09-15 12:38:01 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu do pracowni warsztatów szkolnych, sprzętu komputerowego i mebli szkolnych w ramach projektu Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie? oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe. Joanna Obiała 2017-09-14 19:11:20 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Żninie Robert Frydryszek 2017-09-14 13:00:37 edycja dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Żninie Robert Frydryszek 2017-09-14 12:57:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 341/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego środka trwałego w budowie (inwestycji) Robert Frydryszek 2017-09-13 15:11:18 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 340/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński Robert Frydryszek 2017-09-13 15:09:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 339/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2017-09-13 15:06:57 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 338/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Żnińskiego w pracach Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa Robert Frydryszek 2017-09-13 15:05:30 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 341/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego środka trwałego w budowie (inwestycji) Robert Frydryszek 2017-09-13 15:05:05 usunięcie załacznika
UCHWAŁA NR 341/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego środka trwałego w budowie (inwestycji) Robert Frydryszek 2017-09-13 15:04:43 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 338/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Żnińskiego w pracach Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa Robert Frydryszek 2017-09-13 13:32:53 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 341/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przekazania w zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Żnińskiego środka trwałego w budowie (inwestycji) Robert Frydryszek 2017-09-13 11:05:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 340/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński Robert Frydryszek 2017-09-13 11:04:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 339/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2017-09-13 11:03:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 338/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Żnińskiego w pracach Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa Robert Frydryszek 2017-09-13 11:02:51 dodanie dokumentu
Protokół z LXXVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 sierpnia 2017 r. Robert Frydryszek 2017-09-13 10:52:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/178/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok. Robert Frydryszek 2017-09-13 10:25:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/179/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2017-09-13 10:24:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/178/2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok. Robert Frydryszek 2017-09-13 10:19:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/177/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2017 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robert Frydryszek 2017-09-13 10:15:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/176/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wystawienia weksla niezupełnego (in blanco) jako zabezpieczenia realizacji umowy Robert Frydryszek 2017-09-13 10:10:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Agnieszka Frydryszek 2017-09-12 14:52:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Agnieszka Frydryszek 2017-09-12 14:52:25 dodanie dokumentu
Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Żninie z dnia 8 sierpnia 2017 r. Robert Frydryszek 2017-09-12 10:20:49 dodanie dokumentu
Protokół z XX sesji Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 czerwca 2017 r. Robert Frydryszek 2017-09-12 10:17:18 dodanie dokumentu
21.08.2017r. - Gmina Gasawa - dz. nr 65/2,72/6,73,78/58,79/40,79/61,79/62,79/63 obręb Chomiąża Szlachecka, gm. Gąsawa - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Dn 80 mm. Mateusz Baczyński 2017-09-11 12:59:50 edycja dokumentu
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie Robert Frydryszek 2017-09-07 08:34:32 edycja dokumentu
10.08.2017r. - Tomasz Wełnicki - dz. nr 12/4 obręb Obórznia, gm. Łabiszyn - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Janusz Biegański 2017-09-01 07:54:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Powiatu w Żninie Robert Frydryszek 2017-08-31 15:14:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Powiatu w Żninie Robert Frydryszek 2017-08-31 15:10:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Powiatu w Żninie Robert Frydryszek 2017-08-31 15:08:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Powiatu w Żninie Robert Frydryszek 2017-08-31 15:06:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Powiatu w Żninie Robert Frydryszek 2017-08-31 15:04:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Powiatu w Żninie Robert Frydryszek 2017-08-31 15:04:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXII sesji Rady Powiatu w Żninie Robert Frydryszek 2017-08-31 15:02:56 edycja dokumentu